Περιγραφή

Μαύρο συνθετικό υλικό που καλύπτει το ατσάλινο σκοινί