Περιγραφή

Κατάλληλο για προπονήσεις συντονισμού χεριού-ματιού και αντανακλαστικών.

Ρυθμιζόμενη ελαστική ταινία κεφαλής.

Δύο  μπάλες με διαφορετική ελαστική ένταση.

Μεταλλικό κλιπ μεγάλης αντοχής.